Tlakové čištění asfaltové střechy na panelovém domě

V Kladně jsme provedli tlakové čištění asfaltové střechy za pomoci vysokotlakého čističe. Jako první krok byl nanesen chemický nástřik pro odumření organických nečistot (plísní, mechu, lišejníku). Jako druhý krok byla střecha vyčištěna za pomoci tlakového čističe. Jako poslední třetí krok byl nanesen impregnační nástřik pro zabránění novotvorby organických nečistot na střešní krytině. Výsledek tlakového mytí můžete vidět na fotografiích.